zdroje

Internetové zdroje - ČEsko

CABA Centrum Aplikované Behaviorální Analýzy při Masarykově univerzitě 

ČSABA Česká odborná společnost Aplikované behaviorální Analýzy

Roprodesa (nezisková organizace sdružující rodiče dětí s postižením) 

Internetové zdroje - Zahraničí

Výbor pro certifikaci behaviorálních analytiků (Behavior Analyst Certification Board)

Mezinárodní asociace behaviorální analýzy (Association for Behaviour Analysis International)

Evropská asociace
behaviorální analýzy
(European Association for Behaviour Analysis)

Asociace shromažďující vědecké poznatky v rámci intervencí pro osoby s autismem (Association for Science in Autism Treatment)

ZAHRANIČNÍ PODCASTY

The Behavioral Observations Podcast

ABA Inside Track

The Daily BA

Literatura

ČESKÁ

 • Rozvoj verbálního chování: Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami, Mary Lynch Barbera, Tracy Rasmussen, Masarykova univerzita 2019 
 • Jak porozumět aplikované behaviorální analýze, Albert J. Kearney, Pasparta 2020
 • Domluvme se: kniha o smlouvách dětí a rodičů, Jill C. Dardigová, William L. Heward, Masarykova univerzita 2018
 • Děti vybíravé v jídle, Williams, Keith E, Ph.D., BCBA; Seiverling, Laura. Pasparta 2021
 •  7 kroků k získání kontroly nad učením Vašeho dítěte, Robert Schramm, MA, BCBA (článek)

ZAHRANIČNÍ

 • Applied Behavior Analysis, John O. Cooper, Timothy E. Heron, William L. Heward, 2020
 • Handbook of Applied Behavior Analysis, Wayne W. Fisher, Cathleen C. Piazza, Henry S. Roane, 2021
 • Verbal Behavior Analysis: Inducing and expanding new verbal capabilities in Children with language delays. R. D. Greer, D. E. Ross, 2008
 • Behavior Analysis for Effective Teaching. Vargas, Julie S. 2013
 • Motivation and Reinforcement: Turning the Tables on Autism, Robert Schramm. 2011
 • What you need to know about motivation and teching games: An in-depth analysis. S. Ward. 2008
 • Controversial Therapies for Autism and Intelectual Disabilities: Fad, Fashion and Science in Professional Practice. R. Foxx, J. A. Mulick. 2016